sâmbătă, 27 noiembrie 2010

Case study


Case study = studiu de ladă

A case study is a research methodology common in social science. It is based on an in-depth investigation of a single individual, group, or event. Case studies may be descriptive or explanatory. The latter type is used to explore causation in order to find underlying principles. [1] [2].
Rather than using samples and following a rigid protocol (strict set of rules) to examine limited number of variables, case study methods involve an in-depth, longitudinal (over a long period of time) examination of a single instance or event: a case.
(Source: Wikipedia)

Un studiu de ladă este o metodologie de cercetare comună în ştiinţele sociale. Ea se bazează pe investigaţia în profunzime a lăzii unui singur individ, grup sau eveniment. Studiile de ladă pot fi descriptive sau explicative. Ultimul tip este folosit pentru a cerceta cauzalitatea utilizării lăzii, în scopul de a găsi principul de bază.
Studiile de ladă, în loc să folosească mostre şi să urmărească un protocol rigid (set de reguli stricte) pentru a examina un număr limitat de variabile, folosesc o cercetare în profunzime, longitudinală (pe o perioadă lungă de timp), examinând o instanţă sau un eveniment unic: pe scurt - o ladă (cu toate aspectele ei).